• PALETLİ YÜZME

    Paletli Yüzme


    Dünya spor tarihinde paletli yüzme spor olarak 60’ lı yıllarda çift palet ile normal yüzme tekniği olarak ortaya çıkmış, daha sonra mono palet ( tek palet) icat edilmiş ve yunus balığın hareketine (deflin) benzer bir stil kullanılmaya başlanmıştır. Yalnız şunu vurgulamak gerekiyor – mono palet bir yüzme aletidir, spor veya yüzme branşı değildir. Günümüzde ise hem mono palet, hem de çift palet müsabakalarda farklı stiller olarak kullanılmaktadır. Bu stiller mono palette, su üstü, dip ve tüplü olarak 3 kategoriye ayrılırken; çift palette serbest yüzme şeklindedir.

    Su üstü kategorisinde, başın ön kısmından su üzerine uzanan şnorkel kullanılarak yüzülmektedir. Tüple yüzmede, yüzülen mesafelere göre farklı ölçü ve boyutlardaki (1, 4 ve 7 litrelik) tüpler kullanılır ve tüp önde tutularak yüzülür. Dip yarışında, şnorkel veya tüp kullanılmadan nefessiz şekilde yüzülür.