Hakkımızda


 Kulübümüz 2017 yılında kurucularının bir araya gelerek yapmış oldukları gözlemler sonucunda özellikle Antalya ilimizden başlayarak tüm bölgede Engelli insanlarımızın, Gençlerimizin, Kadınlarımızın, Kamu kurum mensuplarının ve diğer bütün yerleşik yaşayan halkın denize kıyısı bulunan güzel bir şehirde yaşamalarına rağmen denizden ve denizin güzelliklerinden uzak kaldığını gözlemleyerek bu kişileri denizin su altı ve su üstü güzellikleri ile tanıştırmak, su altı ve su üstü sportif faaliyetlerini geliştirmek, kurulacak spor takımları ile yurt içerisinde veya yurt dışarısında ulusal veya uluslar arası turnuvalara katılımlarını sağlamak, bölgede su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri oluşturarak meydana gelebilecek deniz kazaları veya doğal afetlere acil müdahalede bulunmak ve bölge halkını bu konularda bilinçlendirmek, çevre duyarlılığı kapsamında deniz ve kara sularımızın ve kıyı şeritlerimizin temiz kalması ve bozulmaması, deniz canlılarının doğal ve ekolojik yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmak, kıyı şeritlerimizde belirli aralıklar ile kıyı ve dip temizliği yapmak düşünceleri ile ticari hiçbir düşünce barındırmadan kurularak faaliyetlerine başlamıştır.